h …. PRÁVNÍ PODMÍNKY

www.zelenazahrada.cz          info@zelenazahrada.cz

ZELENÁ ZAHRADA, Rudoleckého 28, 669 02  Znojmo, tel: +420 515 222 132, fax: +420 515 264 024

 

 

 

Na této stránce najdete pravidla a všeobecné podmínky našeho www prodeje a také jiné informace.

 
Rozhodli jste se objednat si u nás zboží, přečtěte si prosím následující informace.
 
Pro získání více informací týkajících se našeho prodeje, služeb a dalších informací můžete použít následující odkazy. V těchto odkazech naleznete podrobnější informace, které Vám pomůžou vybrat si a objednat zboží, naleznete zde informace o způsobu přepravy a přepravních společnostech, informace o záruce a reklamaci, a další ...
 
 
Proč u nás nakupovat
Informace o cenách
Informace týkající se našeho prodeje
Záruka a záruční podmínky
Reklamace
Informace o přepravě a odesílání zásilek
Platební podmínky
Jak objednávat zboží
Informace o obsahu v dodávce zboží
Více informací o realizaci oplocení, plotu na klíč
Více informací o ochraně osobních dat
Více informací ....
 
 
více h  info  PRÁVNÍ PODMÍNKY
 
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PRÁVNÍ OMEZENÍ
 
PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, PROSÍM,  NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT NÁŠ WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY.

Používání webového serveru.

 ZELENÁ ZAHRADA vám dává oprávnění prohlížet a načítat materiály z tohoto webového serveru ("Server") výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém Serveru nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo tyto materiály jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Pro účely těchto Podmínek je jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel zakázáno. Materiály na tomto webovém Serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto webového Serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento webový Server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.


Používání softwaru.

Jestliže si z tohoto webového Serveru stáhnete software ("Software"), používání takového Softwaru podléhá licenčním podmínkám Licenční smlouvy pro software (Software Licence Agreement), která je přílohou Softwaru nebo je dodávána spolu se Softwarem. Software nesmíte stahovat ani instalovat, dokud si nepřečtete a nepřijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software.
Podmínky, jimž se uživatel podřídí. Jiné informace, než informace umožňující osobní identifikaci, na které se vztahuje Online prohlášení o ochraně soukromí společnosti ZELENÁ ZAHRADA, tedy jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tuto webovou Stránku, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné ("Sdělení"). Společnost ZELENÁ ZAHRADA nebude mít ke Sdělením žádné závazky. ZELENÁ ZAHRADA a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv a veškeré komerční či nekomerční účely. Zakazuje se vám přenášet nebo zasílat na tento webový Server nebo z tohoto webového Serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Uživatelské diskusní skupiny.

Společnost ZELENÁ ZAHRADA,  není povinna monitorovat nebo prohlížet kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, avšak bez omezení na výše uvedené, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. Společnost ZELENÁ ZAHRADA však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového Sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Společnost ZELENÁ ZAHRADA si podrží právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by považovala za protiprávní, urážlivý, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

Odkazy na jiné webové servery.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento webový server. Společnost ZELENÁ ZAHRADA nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran a nemá vliv a není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti ZELENÁ ZAHRADA a společnost ZELENÁ ZAHRADA neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.
 

Odmítnutí odpovědnosti.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Společnost ZELENÁ ZAHRADA dále neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém Serveru. Společnost ZELENÁ ZAHRADA může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém Serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály na tomto webovém Serveru nemusí být aktuální a společnost  ZELENÁ ZAHRADA se nezavazuje, že bude materiály na této webovém Serveru aktualizovat .

Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST ZELENÁ ZAHRADA, JEJÍ DODAVATELÉ NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ), KTERÉ BY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ, OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLIV NEBO NA VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH PRÁVNÍCH ZÁRUKÁCH. JESTLIŽE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ Z TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NUTNOST ÚDRŽBY, SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVY VAŠICH ZAŘÍZENÍ ČI DAT, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VÝŠE UVEDENÉ. PLATNÉ ZÁKONY MOŽNÁ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.
 

Obecná ustanovení.
Společnost ZELENÁ ZAHRADA může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a prohlédnout si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás budou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového Serveru.
 
Proč tato stránka info vznikla?
Vznikla pro vás, naše zákazníky, abychom Vás na této stránce informovali o našem prodeji, jak to u nás funguje.
Na této stránce se dozvíte více informací, které se týkají našeho prodeje, záručního a pozáručního servisu. Více o poskytovaných službách, záruce a  případné reklamaci, způsobu dopravy, platebních podmínkách a další určitě nezbytné informace, které Vám ulehčí objednávku zboží  a jeho nákup, atd.
Zelená zahrada Vás chce přesvědčit o tom, že je solidním a spolehlivým partnerem pro nákup zboží a využívání jejích služeb. Také proto je tady následující stránka plná důležitých informací. Přejeme si, aby naši zákazníci věděli, že jsou u nás na prvním místě a že se snažíme podřídit jejich přáním a požadavkům a zároveň stanovit "určitá pravidla", která se týkají prodeje výrobků a poskytování služeb naší firmou a řídí se především zákony České republiky a zároveň zdravým rozumem. Jasná pravidla mají jasný cíl - předcházet nesrovnalostem a potížím pro obě zúčastněné strany PRODÁVAJÍCÍHO I KUPUJÍCÍHO.
 
 

ZELENÁ ZAHRADA, Rudoleckého 28, 669 02  Znojmo, tel: +420 515 222 132, fax: +420 515 264 024

 

NÁŠ ZÁKAZNÍK - NÁŠ PÁN - TĚŠÍME SE NA VÁS